Formularz zgłoszenia tekstu tłumaczenia/Zapytania o wycenę

Mamy przyjemność zaproponować Państwu usługi Biura Tłumaczeń Małgorzaty Biskup, tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Zajmuję się przekładem tekstów z wielu dziedzin: korespondencji handlowej, pism, zaświadczeń, umów, dokumentów prawnych, reklamowych, naukowych i ogólno-technicznych.

Teksty tłumaczone jako ogólne to
 • akty urzędu stanu cywilnego- urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • świadectwa, dyplomy i indeksy
 • podania, np. o pracę, CV i formularze, zaświadczenia
 • wnioski wizowe
 • akty notarialne
 • oferty firm, foldery; broszury reklamowe; proste umowy;
 • korespondencja handlowa, faktury, zamówienia, reklamacje, formularze podatkowe, celne, pisma firmowe, urzędowe
 • podania o granty i dokumentacja ISO z wyjątkiem wysokospecjalistycznych dziedzin
 • i wiele innych
Ponadto tłumaczę teksty specjalistyczne z takich dziedzin jak
 • teksty i dokumentacja techniczna
 • medyczne, biologiczne, chemiczne, ochrona środowiska
 • architektura i budownictwo
 • turystyka, hotelarstwo
 • kultura i sztuka
 • pedagogika i inne dziedziny humanistyczne
 • handel, ekonomia, finanse i bankowość
 • podania o granty i dokumentacja ISO dla specjalistycznych dziedzin.

Gwarantuję zachowanie poufności tłumaczonych tekstów.

Obecnie możliwe jest zlecenie, przesłanie tłumaczenia oraz otrzymanie wykonanej usługi drogą elektroniczną z wyjątkiem tzw. tłumaczeń uwierzytelnionych, które mogę przesłać pocztą..

Dokładam wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych tekstów.

Składanie zamówień jest możliwe w dogodny dla Państwa sposób:

 1. Mogą Państwo przesłać zamówienie wraz z tekstem do przetłumaczenia faksem, elektronicznie malgorzata@biskup.pl, wypełniając formularz zamówienia lub dostarczyć osobiście do biura
 2. Następnie otrzymują Państwo propozycję terminu i warunków realizacji tłumaczenia (opisanych w załączonym cenniku ), po uzgodnieniu i akceptacji których rozpocznę realizację zlecenia.
 3. Odbioru i płatności dokonują Państwo w sposób uzgodniony przy akceptowaniu warunków realizacji zamówienia.

Dbając o Państwa zadowolenie gwarantuję wysoki poziom usług, rzetelność oraz konkurencyjne ceny.

Ceny umowne:

Grupa językowa: I. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski

str 1125 zn netto

str 1800 zn netto

Za stronę obliczeniową tłumaczenia na język polski z j. angielskiego(100%):

25 zł

35 zł

za sporządzenie tłumaczenia - na życzenie - w dniu zlecenia lub zlecenie powyżej 10 stron dziennie lub z dnia na dzień (150%)

37,50 zł

52 zł

za tłumaczenie tekstów:
- zawierających frazeologię   i terminologię specjalistyczną
- sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem  ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
- trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

29 zł

44 zł

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z j. obcego na j. polski sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w j. obcym (50%)

11,50 zł

18 zł

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

6,90 zł

10 zł

Za stronę obliczeniową tłumaczenia z j. polskiego na język angielski(100%):

30 zł

45 zł

za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia 150%)

45 zł

65 zł

za tłumaczenie tekstów:
- zawierających frazeologię   i terminologię specjalistyczną
- sporządzonych pismem ręcznym  lub przez wypełnienie pismem  ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątk tekstów sporządzonych pismem techn
- trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

38 zł

55 zł

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym

15 zł

23 zł

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę

9 zł

14 zł

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy:

50 – 100 zł

Kopia tłumaczenia

5

5


Usługi dodatkowe

od 20% do 50% stawki* za wprowadzanie zmian i korekt redakcyjnych Zleceniodawcy,

od 20-100% stawki* za korektę i przepisanie tekstu w języku polskim lub obcym,

100% stawki* za streszczenie artykułu w języku obcym lub polskim, weryfikację tekstu do druku.

* stawka oznacza cenę za jedną stronę tłumaczenia

 

   
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 42/6

© SZKOŁA MAŁGORZATY BISKUP Nowy Sącz. Realizacja: Verakom

tel/fax: (18) 547 47 87; 535 38 37 33