Lekcje dla dzieci i młodzieży
Lekcje przygotowujące do matury i egzaminów gimnazjalnych
Lekcje dla dorosłych
  Kursy egzaminacyjne:
  FCE, CAE, CPE
Oferta dla Firm i Instytucji
Zapisy na egzaminy Cambridge
   
OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI
Szkoła Małgorzaty Biskup, działająca na rynku nowosądeckim od 1995 roku, proponuje Państwu współpracę w zakresie nauczania języków obcych, języka polskiego dla cudzoziemców oraz wykonywania tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego w języku angielskim.

Oferowane usługi

Chcemy zapewnić zadowolenie naszym klientom poprzez oferowanie usług na wysokim poziomie w zakresie nauczania języków i wykonywania tłumaczeń.

Oferta nauczania języków obcych jest szeroka i obejmuje:

 • kursy  OGÓLNE: języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców,

 • kursy językowe SPECJALISTYCZNE w dziedzinach takich jak biznes czy turystyka, np. kursy sporządzania korespondencji handlowej, biznesowej w wymienionych wyżej językach obcych, kursy językowe dla sekretarek, czy prezentacje biznesowe,

 • kursy zwykłe i konwersacyjne online

 • konwersacje stacjonarne.

 • ZAPISY i pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z egzaminami Cambridge (FCE, CAE, CPE) zdawanymi w w Krakowie,

 • na prośbę osób zainteresowanych pomagamy w zapisach i zdobyciu materiałów do innych egzaminów (np. LCCI, TOEFL).

Rodzaje Kursów

Intensywność oraz częstotliwość zajęć jest indywidualnie uzgadniania i uzależniona od Państwa potrzeb.

Realizacja jednego poziomu językowego wymaga 120 godzin lekcyjnych, a w przypadku grup przygotowywanych do egzaminów międzynarodowych proponujemy 130 godzin, aby poszerzyć kurs o ćwiczenie przykładowych testów pisemnych i części ustnej danego egzaminu. Najczęściej wybierane są kursy od 60 – 120 godzin lekcyjnych w roku przy spotkaniach 2-3 x w tygodniu po 2 godziny.

Proponujemy aby grupy składały się z maksymalnie 12 osób.

Proces nauczania (zobacz więcej)

Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną przy założeniu rozwijania wszystkich umiejętności językowych w podobnym stopniu, chyba, że kurs jest kursem rozwijającym tylko wybrane umiejętności na Państwa życzenie.

 • Proces nauczania języków w Szkole jest prowadzony według standardowych oraz autorskich programów nauczania.

Ceny
 • Do indywidualnego ustalenia w zależności od Państwa potrzeb - przy stałej cenie za godzinę lekcyjną, niezależnie od ilości osób w grupie.

 • W przypadku utworzenia więcej niż jednej grupy proponujemy rabat w wysokości 5% ceny kursu dla każdej grupy.

 • Ponadto Uczestnicy kursu otrzymują rabaty na wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane przez Szkołę, np. zajęcia kulturoznawcze, konwersacje czy klub filmowy. Przekazujemy też oferty wyjazdów zagranicznych od firm, z którymi współpracujemy.

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie pisemnego testu i rozmowy ustalającego poziom wiedzy i optymalny podział na grupy, aby zwiększyć efektywność nauczania,

 • prowadzenie zajęć,

 • dostarczenie podręcznika dla uczestnika kursu, oraz udostępnienie innych materiałów np. słowniki, książki, kasety itp.,

 • dostarczanie uczestnikowi kursu materiałów pomocniczych kserowanych przez uczącego na zajęcia czy zadania domowe,

 • korzystanie z biblioteki szkoły,

 • sporządzanie indywidualnej oceny opisowej na koniec semestru dla każdego uczestnika kursu,

 • sporządzanie sprawozdań dla firmy informujące o frekwencji i postępach nauczania grupy w dowolnym terminie uzgodnionym ze Szkołą,

 • wydanie dyplomu oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu.


 

   
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 42/6

© BISKUP.PL Sp. z o.o. Nowy Sącz. Realizacja: Verakom

tel. 535 38 37 33